Filmová a mediální výchova (DVPP)Filmová a mediální výchova

Třídenní prezenční aktivita. Chcete ve škole učit filmovou výchovu a průřezové téma filová a mediální výchova opravdu zábavnou formou založenou na tvorbě žáků, dovednosti natočit a sestříhat videa, dát jim myšlenku, naučit se rozumět filmovým dílům a řeči médií?  Porozumění filmu a médiím je spojené se zážitkem média sami vytvářet. Jakmile člověk zkusí natočit vlastní krátké video, zpracovat vlastní „zpravodajský šot“, pochopí jeho různorodé aspekty rychleji než po mnohahodinové teoretické výuce. Náš přístup je tedy takový, že hlavní linkou výuky je vlastní tvorba žáků, učitel je provází různými fázemi vzniku mediálních děl a pomáhá jim odhalovat principy, na kterých filmová a mediální tvorba stojí a přes tuto tvorbu se dostanou k teorii.

Účastníci si kromě toerie především vše vyzkouší v roli žáka. Program je velmi aktivní, ale současně zábavný a svým způsobem velice odpočinkový. 

Hlavní okruhy

 1. Mediální výchova – Práce s obsahovou stránkou médií, zpravodajství, dokumentárního i hraného filmu, sémantika i vizuální prostředky médií, sociologický pohled. Obsahově nejblíž souvisí s občanskou, jazkovou a literární výchovou.
  RVP – průřezové téma Mediální výchova:
  – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
  – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
  – Stavba mediálních sdělení
  – Vnímání autora mediálních sdělení
  – Fungování a vliv médií ve společnosti
 2. Audiovizuální výchova – Vytvoření krátkého video skeče, scénky, klipu. Naučíme se používat filmové/video výrazové a sdělovací prostředky a tím se dostaneme i k porozumění užití těchto prostředků v médiích a filmu. 
  Témata: kamera, střih, scénář, zvuk, formáty, kompozice, barvy, jazykové prostředky, youtube, facebook, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování, mezipředmětové vazby, tvorba školního videa, vzdělávací projekty.RVP předmětu Filmová/audiovizuální výchova:
  – vytvoření záměru a konceptu filmového/audiovizuálního díla,
  – tvorba vlastního filmového/audiovizuálního díla
  – individuální tvůrčí zkušenost při tvorbě filmového/audiovizuálního díla
  – prožitek individuální tvůrčí zkušenosti
  RVP – průřezové téma Mediální výchova:
  – Tvorba mediálního sdělení
  – Práce v realizačním týmuPromítne se nejvíc do  litaratury, jazyků, výtvarné a hudební výchovy, dramatické výchovy, ICT – a samozřejmě volitené filmové výchovy.
 3. Filmová výchova – výchova kritického diváka. Promítne se nejvíc do  litaratury, jazyků, výtvarné a hudební výchovy, dramatické výchovy – a samozřejmě volitené filmové výchovy.

Požadavky: Telefon s foťákem/kamerou, notebook (SW po domluvě s lektory, vč. freeware)

Co je cíl: Umět zpracovat a publikovat krátké video, vést žáky k vytvoření a publikaci videí, která budou mít smysl a formální náležitosti, vytvářet vzdělávací mezipředmětové projekty s využitím médií, učit žáky porozumění prostředkům zpravodajství, médií, filmu. Budou si vědět rady s průřezovým tématem mediální výchova, předmětem filmová výchova, zapojení do několika předmětů (především ICT, VV, HV, Čj, OV, Dě).

Účastníci získají: Certifikát, brožuru, Informace, zkušenosti, kontakty, čerstvé síly

Termíny: 9.-11.května.19

Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

Šablony:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

 2.II/6  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ

Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 24 hodin

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 3×8 hodin

2.V/9 Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK

Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

e) klub sociálních a občanských dovedností

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ  – DVPP v rozsahu 24 hodin

2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 3×8 hodin

Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

2.VI/10 Nové metody ve vzdělávání v SVČ

Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ

e) klub sociálních a občanských dovedností

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ  – DVPP v rozsahu 24 hodin

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 3×8 hodin

Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

2.VII/10 Nové metody ve výuce v ZUŠ

Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

Jak se přihlásit

Pokud máte zájem účastnit se kurzu, nebo ho chcete ve svém regionu uspořádat, kontaktujte nás.

29974 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno