DVPP

DVPP kurzy

Máme pro vás nabídku kurzů DVPP pro učitele.

Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků pod Č.j.: MSMT- 15533/2018-3-444, absolventi získají certifikát DVPP.

Všechny naše kurzy jsou především praktické, účastníci si vše vyzkoušejí.Všechny naše kurzy jsou vedené zábavnou formou, chceme, aby se účastníci nejen naučili nové metody, ale aby si při nich i aktivně odpočinuli. Pomůže jim to mimo jiné k tomu, aby tuto vlídnou a hravou atmosféru uměli přenášet do své práce s žáky. 

Všechny vícedenní kurzy v ceně zahrnují ubytování a stravu formou plné penze.

Nejbližší datum uvádí kurzy, které už jsou stanovené, zdaleka zde nejsou všechna data. 

Všechny kurzy můžeme po dohodě pořádat na základě vaší individuální poptávky i v jiné datum a ve vašich prostorách.

U každého kurzu najdete kontakt.

Pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK a SVČ mohou všechny naše kurzy financovat z šablon. Pokud potřebujete pomoci s přípravou a podáním žádosti o šablony, napište nám, pomůžeme vám s tím.

Název kurzu

Rozsah

Určeno pro

Aktuálně vypsané termíny

Cena za účastníka

Akreditovaný kurz

hodin

dnů

ZUŠ, SVČ, ŠD, ŠK, volný čas

Filmová a mediální výchova
24
3
ANO ANO ANO
podle domluvy

7.600,-

ANO
Kurz středověkého zpěvu
8
1
ANO ANO
24.2. /*

1.490,-

ANO
Prevence syndromu vyhoření
16
2
ANO ANO
podle domluvy
4.900,-
ANO
Rozvoj čtenářské gramotnosti
16
2
ANO ANO
podle domluvy
4.900,-
ANO
Rozvoj matematické gramotnosti
16
2
ANO ANO
podle domluvy
4.900,-
ANO
Zážitkové vzdělávání I. (komorní hry)
24
3
ANO ANO ANO
podle domluvy
4.900,-
ANO
Zážitkové vzdělávání II. (rozsáhlé hry)
32
4
ANO ANO

V roce 2024

15.-17.3.
22.-24.3.
1.-3.8.
9.-10.8.
14.-17.11. 21.-23.11.
/*

4.900,-
ANO
Zážitkové vzdělávání 2 (návazné na kurzy ZV I. a II.)
8
1
ANO ANO ANO
podle domluvy
2.900,-
ANO

/* Plus je možné pořádat kurz v jiném termínu podle domluvy

ke stažení
Kompletní nabídka ke stažení

Nabídka DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků

Objednat lze na kontakty uvedené v nabídce nebo mailem na  dvvp (zavináč)  mojeskola.net  nebo přímo zde:

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  Robot to nezvládne 42 + = 51


  Zážitkové vzdělávání 1

  Třídenní prezenční aktivita. Účastníci si kromě krátké toerie vše vyzkouší v roli hráče/žáka.

  Program je proto nejen velmi aktivní, ale zábavný a odpočinkový. Všechny hry mají rozměr vzdělávací, relaxační a podporují rozvoj osobnosti. Počítáme s tím, že účastníci namají žádné nebo minimální zkušenosti se zážitkovým vzděláváním nebo larpy. Zaměříme se na “komorní” vzdělávací hry. účastníci si jich několik vyzkouší. – každá je trochu jiná. Jinak obsahově zaměřená, s jinými herními mechanikami.

  Témata seminářů: LARP, RPG, zážitkové vzdělávání – info, principy, aplikace ve vyučování, náměty, tvorba her, zkušenosti, obtíže, inspirace, zdroje, síťování, mezipředmětové vazby

  Pro koho: Nejsnáz využijete hry v Dě, Ze, Čj, jazykcích, OV, VV, HV, Dramatické výchovy. Kreativní učitelé všech dalších předmětů tu také najdou inspiraci.

  Jak využijete:

  Krátké larpy jsou výborný rámující pojící prvek při organizování třeba projektových dnů, dlouhodobější hry můžete nafázovat do výuky na delší období (třeba 1 měsíc). Fungují jako mimořádně motivující metoda.

  Požadavky: Nic specifického, žádné předchozí znalosti nebo zkušenosti, jen hravost.

  Co je cíl: Účastníci budou na konci programu umět organizovat krátké vzdělávací hry/larpy, vědět, kde je hledat, kde hledat další informace. Budou umět krátké vlastní hry připravit, přes internet budou v kontaktu s kolegy z jiných škol pro možnost sdílení zkušeností. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

  Jaká je organizace tohoto kurzu

  Má dvě důležité části. Jednodenní seminář + workshop, kde se řeší příprava a teoretická část kurzu, a absolvování několika krátkých zážitkových her v roli hráče. Kurz začíná v pátek odpoledne a končí v neděli odpoledne. Semináře a workshopy jsou zařazené do bloků před a po abslvováním her, ale mohou být absolvované po domluvě i v samostatném bloku během jiného víkendu (nebo všedního dne, záleží na domluvě mezi účastníky).

  Účastníci získají: Certifikát, brožuru, informace, zkušenosti, čerstvé síly, kontakty.

  Škola získá:

  • Kolegu, který bude umět novou metodu, bude ji umět vysvětlit kolegům a koordinovat mezipředmětové projekty spojené s hraním rolí – což je velmi motivační a zábavné, rozšíří tím spektrum aktivit a metod, které škola používá o metodu velmi inovativní a velmi efektivní. Překvapivě ač primárně to zasáhne nejsnáz výuku předmět vyznačených o pár odstavců výš, do aktivity lze snadno zapojit i využití znalostí přírodovědných předmětů, matematiky nebo ICT.
  • Při financování z Šablon II. prostředky jak na vlastní kurz, tak třeba na zaplacení koleům, kteří v době kurzu budou suplovat, odměny pedagoům za řípravu, realizaci a vyhodnocení takové aktivity apod.

  Co si představit pod pojmy RPG a LARP, které zmiňujeme v Zážitkovém vzdělávání?

  Jsou to hry, ve kterých hráči hrají roli nějaké herní postavy. Po dobu hry se stanou někým jiným.Larpy a RPG původně vznikly jako hra, čistá zábava – a fungují tak dodnes. Je jich mnoho druhů.Kostýmové, nekostýmové, dlouhé několik dní i krátké třeba jen 2-3 hodiny, s velmi různými náměty.Je to výborná aktivní zábava, při které se spojuje intenzívní odreagování s řešením úkolů a problémů herní postavy. Larp je ale také doslova generátor silných prožitků a emocí. A tak není divu, že si ho jako techniky všimli psychologové pracující s rozvojem osobnosti,terapeuti, ale i pedagové. A vznikají hry, které kromě zábavy a odreagování přispívají k rozvoji osobnosti, osobnostnímu růstu, rozvoji týmových dovedností, a některé mohou sloužit i přímo jako vzdělávací metoda. K jejím výhodám patří to, že přestože může být hra spojená s velmi hlubokými poznatky, je vnímaná přes emoce a žáci/hráči ji vnímají jako formu zábavy.Na takové hry se zaměříme. A protože učitelé si při našich vzdělávacích aktivitách vše vyzkouší v pozici žáků / hráčů, tak se nejen naučí něco hodně zajímavého, ale užijí si všechny zmíněné aspekty této metody. Jak jinak učit zážitkové vzdělávání než přes zážitky a spoustu praxe.

  Termíny: po domluvě

  Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

  Šablony:

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

   2.II/6  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

  2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 24 hodin

  2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK

  2.V/9 Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

  2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

  e) klub sociálních a občanských dovedností

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ  – DVPP v rozsahu 24 hodin

  2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

  2.VI/10 Nové metody ve vzdělávání v SVČ

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

  2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ

  e) klub sociálních a občanských dovedností

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ  – DVPP v rozsahu 24 hodin

  2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

  2.VII/10 Nové metody ve výuce v ZUŠ

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření  Zážitkové vzdělávání 2

  Třídenní prezenční aktivita.

  Účastníci si kromě krátké toerie vše vyzkouší v roli hráče/žáka. Program je proto nejen velmi aktivní, ale zábavný a odpočinkový. Všechny hry mají rozměr vzdělávací, relaxační a podporují rozvoj osobnosti. Zaměříme se na rozsáhlé vícedenní vzdělávací hry. Jednu z nich účastníci sami vyzkouší v roli hráčů/žáků, Hra je velmi intenzívní, spojená s hlubokými zážitky.

  Minimum teorie, maximum praxe.

  Samozřejmě souvisejí s dramatickou výchovou, ale vzdělávací larpy jsou zase o kousek dál. Podporují osobnostní dovednosti komunikace, pohotovost, schopnost improvizace, reagovat na nečekané situace, přijímat i dávat zpětnou vazbu, sebepoznání. Pedagogům pak pomáháme tvořit sítě a sdílet zkušenosti z aplikace v praxi.

  Co si představit pod pojmy RPG a LARP, které zmiňujeme v Zážitkovém vzdělávání?

  Jsou to hry, ve kterých hráči hrají roli nějaké herní postavy. Po dobu hry se stanou někým jiným.Larpy a RPG původně vznikly jako hra, čistá zábava – a fungují tak dodnes. Je jich mnoho druhů.Kostýmové, nekostýmové, dlouhé několik dní i krátké třeba jen 2-3 hodiny, s velmi různými náměty.Je to výborná aktivní zábava, při které se spojuje intenzívní odreagování s řešením úkolů a problémů herní postavy. Larp je ale také doslova generátor silných prožitků a emocí. A tak není divu, že si ho jako techniky všimli psychologové pracující s rozvojem osobnosti,terapeuti, ale i pedagové. A vznikají hry, které kromě zábavy a odreagování přispívají k rozvoji osobnosti, osobnostnímu růstu, rozvoji týmových dovedností, a některé mohou sloužit i přímo jako vzdělávací metoda. K jejím výhodám patří to, že přestože může být hra spojená s velmi hlubokými poznatky, je vnímaná přes emoce a žáci/hráči ji vnímají jako formu zábavy.Na takové hry se zaměříme. A protože učitelé si při našich vzdělávacích aktivitách vše vyzkouší v pozici žáků / hráčů, tak se nejen naučí něco hodně zajímavého, ale užijí si všechny zmíněné aspekty této metody. Jak jinak učit zážitkové vzdělávání než přes zážitky a spoustu praxe.

  Témata seminářů: LARP, RPG, zážitkové vzdělávání – informace, principy, aplikace ve vyučování, náměty, tvorba her, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování.

  Pro koho: Výchovní poradci, učitelé dramatické výchovy, všichni, kdo připravují rozsáhlejší projekty nebo adaptační kurzy, letní tábory – a to bez ohledu na vyučovaný předmět. 

  Jak využijete:

  Delší larpy využijete především při pořádání víkendových akcí nebo letních táborů, které můžete libovolně tematicky modifikovat. Jsou dobré jako stmelující akce ať už třeba nově sestavených tříd nebo stejně účinně fungují i u dospělých. Někdy si je přejí pořádat žáci posledních ročníků jako rozlučkové akce.

  Požadavky: Nic specifického, žádné předchozí zkušenosti, jen hravost.

  Co je cíl: Účastníci na konci budou umět vyhledávat a organizovat vzdělávací hry/larpy, budou vědět, kde hledat další informace, budou umět krátké vlastní hry připravit, přes internet budou v kontaktu s kolegy z jiných škol pro možnost sdílení zkušeností. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

  Jaká je organizace tohoto kurzu

  Má dvě důležité části. Jednodenní seminář + workshop, kde se řeší příprava a teoretická část kurzu, a absolvování jedné z vybraných zážitkových her v roli hráče. Samotná hra probíhá zpravidla během pátku až soboty večer. Některé hry umožňují začít až v pátek odpoledne. Semináře a workshopy připravujeme buď na čtvrtek před hrou a sobotu večer (po hře), nebo po domluvě je můžeme realizovat úplně odděleně (třeba následující sobotu).

  Účastníci získají: Certifikát, vybranou hru, informace, zkušenosti, čerstvé síly. 

  Škola získá:

  • Kolegu, který bude umět novou metodu, bude ji umět vysvětlit kolegům a koordinovat víkendové akce, stmelovací a adaptační kurzyy, velmi zábavné letní táborové hry, dlouhodobé  mezipředmětové projekty spojené s hraním rolí – což je velmi motivační a zábavné, rozšíří tím spektrum aktivit a metod, které škola používá o metodu velmi inovativní a velmi efektivní. Překvapivě ač primárně to zasáhne nejsnáz výuku předmět vyznačených o pár odstavců výš, do aktivity lze snadno zapojit i využití znalostí přírodovědných předmětů, matematiky nebo ICT.
  • Při financování z Šablon II. prostředky jak na vlastní kurz, tak třeba na zaplacení koleům, kteří v době kurzu budou suplovat, odměny pedagogům za řípravu, realizaci a vyhodnocení takové aktivity apod.

  Termíny:

  V roce 2023

  17.-18. března
  24.-25. března
  17.-18. listopadu

  Plus je možné pořádat kurz podle domluvy

   

  Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

  Šablony:

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

   2.II/6  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

  2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ 

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 32 hodin

  2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 4×8 hodin

  2.V/9 Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK 

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

  2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

  e) klub sociálních a občanských dovedností

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ  – DVPP v rozsahu 32 hodin

  2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 4×8 hodin 

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

  2.VI/10 Nové metody ve vzdělávání v SVČ 

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

  2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ 

  e) klub sociálních a občanských dovedností

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ  – DVPP v rozsahu 32 hodin

  2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 4×8 hodin 

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

  2.VII/10 Nové metody ve výuce v ZUŠ 

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření


  Zážitkové vzdělávání 1-II

  Jednodenní prezenční aktivita.

  Jde o pokračovací kurz, při kterém se s cca ročním odstupem setkají absolventi kurzu Zážitkové vzdělávání I a II.

  Tento kurz je zaměřený především na sdílení inspirací a zkušeností a tvorbu best practices, Nepovinně bude navazovat i na předcházející komunikaci přes internetovou skupinu. Nejsnáz využijí učitelé Dě, Ze, Čj, jazyky, OV, VV, HV, ale i kreativní učitelé všech dalších předmětů najdou inspiraci. Zaměřeno výhradně na praxi. Požadavky: Absolvování kurzu Zážitkové vzdělání I.Co je cíl: Sdílení zkušeností, spolupráce napříč vzdělávacími předměty a spolupráce pedagogů různých škol. Podpora vzniku tvůrčích týmů, které budou kooperovat a sdílet při přípravě her a projektů na různých školách, a během kurzu získají čas a energii zhodnotit svou předchozí zkušenost a posunout se na vyšší úroveň. Účastníci na konci budou umět snáz organizovat krátké vzdělávací hry/larpy, budou, budou mít k dispozici síť kolegů, se kterými budou umět krátké vlastní hry připravit. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.Účastníci získají: Certifikát, informace, zkušenosti, odpočinou si

  Termíny: Zatím není určený, po dohodě s absolventy předchozích kurzů, ideálně cca rok po absolovování kurzu Zážitkové vzdělávání 1 nebo 2

  Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

  Jaká je organizace tohoto kurzu

  Jde o jednodenní prezenční setkání, ve kterém je blok workshopů zaměřených na různá témata vycházející z potřeb a zkušeností účastníků.

  Co účastníci získají: Prostor pro sdílení zkušeností, zkušenosti kolegů z jiných škol, budou moci sdílet, co se povedlo, co se nepovedlo a njdou tu fórum pro analyzování příčin možných neúspěchů, získají také bezpečnou reflexi od „třetí strany“ – ostatní účastníci nejsou jejich přímými nadřízeými, inspiraci.

  Škola získá:

  • Kolegu, který bude umět školu zapojit do širší sítě škola a koleů, kteří užívají podobné metody,
  • Při financování z Šablon II. prostředky jak na vlastní kurz, tak třeba na zaplacení koleům, kteří v době kurzu budou suplovat, odměny pedagoům za řípravu, realizaci a vyhodnocení takové aktivity apod.

  Šablony:

  2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 8 hodin

  2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 

  2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv   Filmová a mediální výchova

  Třídenní prezenční aktivita. Chcete ve škole učit filmovou výchovu a průřezové téma filová a mediální výchova opravdu zábavnou formou založenou na tvorbě žáků, dovednosti natočit a sestříhat videa, dát jim myšlenku, naučit se rozumět filmovým dílům a řeči médií?  Porozumění filmu a médiím je spojené se zážitkem média sami vytvářet. Jakmile člověk zkusí natočit vlastní krátké video, zpracovat vlastní „zpravodajský šot“, pochopí jeho různorodé aspekty rychleji než po mnohahodinové teoretické výuce. Náš přístup je tedy takový, že hlavní linkou výuky je vlastní tvorba žáků, učitel je provází různými fázemi vzniku mediálních děl a pomáhá jim odhalovat principy, na kterých filmová a mediální tvorba stojí a přes tuto tvorbu se dostanou k teorii.

  Účastníci si kromě toerie především vše vyzkouší v roli žáka. Program je velmi aktivní, ale současně zábavný a svým způsobem velice odpočinkový. 

  Hlavní okruhy

  1. Mediální výchova – Práce s obsahovou stránkou médií, zpravodajství, dokumentárního i hraného filmu, sémantika i vizuální prostředky médií, sociologický pohled. Obsahově nejblíž souvisí s občanskou, jazkovou a literární výchovou.
   RVP – průřezové téma Mediální výchova:
   – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
   – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
   – Stavba mediálních sdělení
   – Vnímání autora mediálních sdělení
   – Fungování a vliv médií ve společnosti
  2. Audiovizuální výchova – Vytvoření krátkého video skeče, scénky, klipu. Naučíme se používat filmové/video výrazové a sdělovací prostředky a tím se dostaneme i k porozumění užití těchto prostředků v médiích a filmu. 
   Témata: kamera, střih, scénář, zvuk, formáty, kompozice, barvy, jazykové prostředky, youtube, facebook, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování, mezipředmětové vazby, tvorba školního videa, vzdělávací projekty.RVP předmětu Filmová/audiovizuální výchova:
   – vytvoření záměru a konceptu filmového/audiovizuálního díla,
   – tvorba vlastního filmového/audiovizuálního díla
   – individuální tvůrčí zkušenost při tvorbě filmového/audiovizuálního díla
   – prožitek individuální tvůrčí zkušenosti
   RVP – průřezové téma Mediální výchova:
   – Tvorba mediálního sdělení
   – Práce v realizačním týmuPromítne se nejvíc do  litaratury, jazyků, výtvarné a hudební výchovy, dramatické výchovy, ICT – a samozřejmě volitené filmové výchovy.
  3. Filmová výchova – výchova kritického diváka. Promítne se nejvíc do  litaratury, jazyků, výtvarné a hudební výchovy, dramatické výchovy – a samozřejmě volitené filmové výchovy.

  Požadavky: Telefon s foťákem/kamerou, notebook (SW po domluvě s lektory, vč. freeware)

  Co je cíl: Umět zpracovat a publikovat krátké video, vést žáky k vytvoření a publikaci videí, která budou mít smysl a formální náležitosti, vytvářet vzdělávací mezipředmětové projekty s využitím médií, učit žáky porozumění prostředkům zpravodajství, médií, filmu. Budou si vědět rady s průřezovým tématem mediální výchova, předmětem filmová výchova, zapojení do několika předmětů (především ICT, VV, HV, Čj, OV, Dě).

  Jaká je organizace tohoto kurzu

  Jde o víkendový prezenční kurz, ve kterém jsou mixované teroretické a praktické bloky.

  Účastníci získají: Certifikát, brožuru, Informace, zkušenosti, kontakty, čerstvé síly

  Škola získá:

  • Kolegu, který bude umět zařadit mezi aktivity školy tvorbu audiovizuálních obsahů, bude umět pomoci s propojením některých předmětů na bázi filmu a médií, bude umět pomoci  poradit s problematikou ntáčení i zpracování audiovizuálníh materiálu, bude se bezpečně orientovt v autoských právech.
  • Při financování z Šablon II. prostředky jak na vlastní kurz, tak třeba na zaplacení koleům, kteří v době kurzu budou suplovat, odměny pedagoům za řípravu, realizaci a vyhodnocení takové aktivity apod.

  Termíny: po domluvě

  Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

  Šablony:

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

   2.II/6  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

  2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 24 hodin

  2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 3×8 hodin

  2.V/9 Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

  2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

  e) klub sociálních a občanských dovedností

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ  – DVPP v rozsahu 24 hodin

  2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 3×8 hodin

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka

  2.VI/10 Nové metody ve vzdělávání v SVČ

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

  2.VI/13 Klub pro účastníky SVČ

  e) klub sociálních a občanských dovedností

  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ  – DVPP v rozsahu 24 hodin

  2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 3×8 hodin

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření

  2.VII/10 Nové metody ve výuce v ZUŠ

  Pokrývá varianty: c) cizí jazyky, d) osobnostně sociální rozvoj e) inkluze, i) projektová výuka j) kulturní povědomí a vyjádření  Prevence syndromu vyhoření

  Kurz „Prevence syndromu vyhoření“ jsme zařadili na základě požadavků řady pedagogů, kteří prošli některým jiným z našich kurzů.

  Obsah

  Praktické vyzkoušení aktivit, kterými na sobě pedagog může cíleně pracovat tak, aby riziko vyhoření minimalizoval. Cena kromě vlastního semináře zahrnuje samozřejmě nadstantardní ubytování včetně relaxačních prostor a stravování formou plné penze. Co je cíl: Vyzkoušet aktivity a techniky pomáhající předcházení syndromu vyhoření, relaxačí techniky, odreagování.

  Účastníci získají: Certifikát, informace, zkušenosti, čerstvou a odpočatou mysl 

  Škola získá:

  • Odpočaté a dobře naladěné pedagogy, stmelení týmu
  • Při financování z Šablon II. prostředky jak na vlastní kurz, tak třeba na zaplacení koleům, kteří v době kurzu budou suplovat, odměny pedagoům za řípravu, realizaci a vyhodnocení takové aktivity apod.

  Termíny: Po dohodě

  Pro pedagogy ZŠ, SŠ, ŠK, SVČ

  Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin


  DVPP deskovky matematika, matematická gramotnost
  Matematická gramotnost

  Rozvoj matematické gramotnosti pomocí deskových her

  Vzdělávací program je zaměřen na metody posílení matematické gramotnosti u žáků ZŠ pomocí deskových her. Účastníci si budou moci přímo v praxi ověřit získané vědomosti a dovednosti.

  Pozornost deskovým hrám, jejich přínosu pro obohacení výuky a možnostem, jak je zařadit přímo do výuky matematiky pro různé věkové skupiny. se věnujeme víc než 10 let. 

  Cena kromě vlastního semináře zahrnuje samozřejmě nadstantardní ubytování a stravování formou plné penze. Každý účastník si také odveze hru, která ho zaujme. Protože si myslíme, že základem dobré práce ve škole je zrelaxovaný pedagog, semináře vedeme tak, aby si účastníci na semináři zároveň odpočinuli od náročné pedagogické práce. Semináře realizujeme například v Prášilech na Šumavě v luxusním penzionu Karolína.

  Pro učitele matematiky.

  Co je cíl: Účastníci se naučí používat řadu deskových her jako zábavné a efektivní pomůcky. 

  Účastníci získají: Certifikát, vybranou hru, informace, zkušenosti, odpočinou si 

  Šablony:

  2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

  2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

  b) klub zábavné logiky a deskových her


  DVPP deskovky jazyky, jazyková gramotnost hrou
  Čtenářská gramotnost

  Rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí deskových her 

  Vzdělávací program je zaměřen na metody posílení čtenářské gramotnosti u žáků ZŠ pomocí deskových her. Účastníci si budou moci přímo v praxi ověřit získané vědomosti a dovednosti.Pozornost deskovým hrám, jejich přínosu pro obohacení výuky a možnostem, jak je zařadit přímo do výuky pro různé věkové skupiny. se věnujeme víc než 10 let. 

  Cena kromě vlastního semináře zahrnuje samozřejmě nadstantardní ubytování a stravování formou plné penze. Každý účastník si také odveze hru, která ho zaujme. Protože si myslíme, že základem dobré práce ve škole je zrelaxovaný pedagog, semináře vedeme tak, aby si účastníci na semináři zároveň odpočinuli od náročné pedagogické práce. Semináře realizujeme například v Prášilech na Šumavě v luxusním penzionu Karolína.

  Pedagogové jazyků ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ

  Co je cíl: Představit vhodné deskové hry pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a využít tuto novou metodu v předškolním vzdělávání pro rozvoj klíčových kompetencí dětí předškolního věku.

  Účastníci získají: Certifikát, vybranou hru, informace, zkušenosti, odpočinou si 

  Šablony:

  2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

  2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

  a) čtenářský klub


  Jak kurzy DVPP financovat přes šablony?

  Nejdřív se zaregistrujte na portálu https://mseu.mssf.cz.

  Tady budete elektronicky podávat žádost. Pozitivní je, že je to velmi jednoduché. K podání žádosti existuje velmi podrobný návod v PDF, který se dá sthnout zde: http://www.msmt.cz/file/46066/.

  Vše, co není v online aplikaci pro podání, můžete stahnout odtud:

  Možná se vám mohou hodit i další informace:

  Pokud potřebujete pomoci s přípravou a podáním žádosti o šablony, napište nám, pomůžeme vám s tím.

  Kompletní nabídka kurzů DVPP ke stažení:

  ke stažení
  Nabídka DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků

  Objednat lze na kontakty uvedené v nabídce nebo mailem na  dvvp (zavináč)  mojeskola.net

  113297 Celkem přečteno 4 Dnes přečteno