Zážitkové vzdělávání a hraní rolí (DVPP)


Pokud jste na náš web přišli bez zkušenosti s larpem, najdřív krátce, co tu můžete čekat:

Jsou tu hry, ve kterých hráči hrají roli nějaké herní postavy. Po dobu hry se stanou někým jiným.

Larpy, adventury, RPG původně vznikly jako hra, čistá zábava – a fungují tak dodnes. Je jich mnoho druhů. Kostýmové, nekostýmové, dlouhé několik dní i krátké třeba jen 2-3 hodiny, s velmi různými náměty. Podívejte třeba na hry Albigenští, Krvavé časy, Čistí… nebo na komorní hru Kvarteto. Je to výborná aktivní zábava, při které se spojuje intenzívní odreagování s řešením úkolů a problémů herní postavy. Larp je ale také doslova generátor silných prožitků a emocí. A tak není divu, že si ho jako techniky všimli psychologové pracující s rozvojem osobnosti, terapeuti, ale i pedagové. A vznikají hry, které kromě zábavy a odreagování přispívají k rozvoji osobnosti, osobnostnímu růstu, rozvoji týmových dovedností, a některé mohou sloužit i přímo jako vzdělávací metoda. K jejím výhodám patří to, že přestože může být hra spojená s velmi hlubokými poznatky, je vnímaná přes emoce, a žáci/hráči ji vnímají jako formu zábavy. Na takové hry se zaměřujeme. A protože učitelé si při našich vzdělávacích aktivitách vše vyzkouší v pozici žáků / hráčů, tak se nejen naučí něco hodně zajímavého, ale užijí si všechny zmíněné aspekty této metody. Jak jinak učit zážitkové vzdělávání než přes zážitky a spoustu praxe.

Akreditováno jako DVPP

Zážitkové vzdělávání a hraní rolí I. – krátké vzdělávací rolové hry 1

Kurz akreditovaný MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT- 15533/2018-3-444 jako akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Třídenní prezenční aktivita.

Účastníci si kromě krátké toerie vše vyzkouší v roli hráče/žáka. Program je proto nejen velmi aktivní, ale zábavný a odpočinkový. Všechny hry mají rozměr vzdělávací, relaxační a podporují rozvoj osobnosti. 

Počítáme s tím, že účastníci namají žádné nebo minimální zkušenosti se zážitkovým vzděláváním nebo larpy. Zaměříme se na krátké zhruba čtyřhodinové vzdělávací hry. Účastníci si jich několik vyzkouší v roli hráče, přičemž každá je trochu jiná. Jinak obsahově zaměřená, s jinými herními mechanikami.

Probereme řadu témat: LARP, RPG, adventura, honba za pokladem, zážitkové vzdělávání – informace, principy, možnosti aplikace her ve vyučování, náměty, tvorba her, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování, mezipředmětové vazby.

Pro koho je určené: Nejsnáz využijí pedagogové 2.st. ZŠ, , ŠK, SVČ vyučující , Ze, Čj, jazykcích, OV, VV, HV. Kreativní učitelé všech dalších předmětů tu také najdou inspiraci.

Požadavky: Nic specifického, žádné předchozí zkušenosti, jen hravost.

Co je cíl: Účastníci budou na konci programu umět organizovat krátké vzdělávací hry/larpy, budou vědět, kde je hledat, kde hledat další informace. Budou umět krátké vlastní hry připravit, přes internet budou v kontaktu s kolegy z jiných škol pro možnost sdílení zkušeností. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

Účastníci získají: Certifikát, brožuru, informace, zkušenosti, odpočinek.

Termíny:

 • 1.-3.2.2019
 • 19.-21.8.2019

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Akreditováno jako DVPP

Zážitkové vzdělávání a hraní rolí II. – vzdělávací rolové hry s velkým rozsahem

Kurz akreditovaný MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT- 15533/2018-3-444 jako akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Jednodenní prezenční aktivita.

Jde o pokračovací kurz, při kterém se s cca ročním odstupem setkají absolventi kurzu Zážitkové vzdělávání I.

Tento kurz je zaměřený především na sdílení inspirací a zkušeností a tvorbu best practices, Nepovinně bude navazovat i na předcházející komunikaci přes internetovou skupinu.

Pro koho je určené: Nejsnáz využijí pedagogové 2.st. ZŠ, , ŠK, SVČ vyučující , Ze, Čj, jazykcích, OV, VV, HV. Kreativní učitelé všech dalších předmětů tu také najdou inspiraci.

Požadavky: Absolvování kurzu Zážitkové vzdělání I.

Co je cíl: Sdílení zkušeností, spolupráce napříč vzdělávacími předměty a spolupráce pedagogů různých škol. Podpora vzniku tvůrčích týmů, které budou kooperovat a sdílet při přípravě her a projektů na různých školách, a během kurzu získají čas a energii zhodnotit svou předchozí zkušenost a posunout se na vyšší úroveň. Účastníci na konci budou umět snáz organizovat krátké vzdělávací hry/larpy, budou, budou mít k dispozici síť kolegů, se kterými budou umět krátké vlastní hry připravit. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

Účastníci získají: Certifikát, brožuru, informace, zkušenosti, odpočinek.

Termín: zatím není vypsán

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Akreditováno jako DVPPZážitkové vzdělávání II.

Kurz akreditovaný MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT- 15533/2018-3-444 jako akreditovaný vzdělávací program DVPP.

Třídenní prezenční aktivita.

Účastníci si kromě krátké toerie vše vyzkouší v roli hráče/žáka. Program je proto nejen velmi aktivní, ale zábavný a odpočinkový. Hry mají rozměr vzdělávací, relaxační a podporují rozvoj osobnosti. Počítáme s tím, že účastníci namají žádné nebo minimální zkušenosti se zážitkovým vzděláváním nebo larpy. 

Zaměříme se na rozsáhlé vícedenní hry. Jednu z nich účastníci sami vyzkouší v roli hráčů. Hra je velmi intenzívní, spojená s hlubokými zážitky. Minimum teorie, maximum praxe.

Probereme řadu témat: LARP, RPG, adventury, zážitkové vzdělávání – informace, principy, možnosti aplikace her ve vyučování, náměty, tvorbu her, zkušenosti, obtíže, inspirace, další zdroje, síťování.

Pro koho je určené:  Nejlépe  využijí výchovní poradci a učitelé, kteří připravují rozsáhlejší projekty nebo adaptační kurzy – a to bez ohledu na vyučovaný předmět. Hry lze využít ve všech předmětech. 

Požadavky: Nic specifického, žádné předchozí zkušenosti, jen hravost.

Co je cíl: Účastníci na konci budou umět vyhledávat a organizovat vzdělávací hry/larpy, budou vědět, kde hledat další informace, budou umět krátké vlastní hry připravit, přes internet budou v kontaktu s kolegy z jiných škol pro možnost sdílení zkušeností. Lektoři budou přes skupinu absolventům dlouhodobě k dispozici ke konzultacím.

Účastníci získají: Certifikát, vybranou hru, informace, zkušenosti, odpočinek.

Termíny:

 • 8.-11.11.2018 (obsazené)
 • 15.-18.11.2018 (obsazené)
 • 14.-17.3.2019
 • 21.24.3.2019
 • 15.-18.8.2019

Šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ / školních klubů / SVČ 2.II/6., 2.V/4, 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Jak se přihlásit

Pokud máte zájem účastnit se kurzu, nebo ho chcete ve svém regionu uspořádat, kontaktujte nás.

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

22585 Celkem přečteno 5 Dnes přečteno