Filmová výchova

Filmová výchova

7.8.2016 Tomáš Houška 1

Workshop pro učitele ZŠ / SŠ Tento kurz je akreditovaný MŠMT (Čj. MSMT-7902/2015-2-237) Porozumění filmu a médiím je spojené se zážitkem média sami vytvářet. Jakmile […]

Co letos zaspala rádia

17.10.2011 Tomáš Houška 0

Letošní nabídka kapel, které se muzikou neživí, ač u leckterých bych se vyhnul označení amatérská – neb leckteré hrají líp než většina těch profesionálních kterými […]

hudební výchova

Noty a písničky

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Tuhle mi dítě, které chodí do čtvrté třídy, přineslo v žákovské dvojku z not. Trošku jsem se podivil, jestli jsou zkoušeni z not, a dostal […]

hudební výchova

Hudební a absolutní sluch

6.7.2005 Tomáš Houška 0

K tomuto povídání mě inspiroval Marcin Bornus-Szczyciński, když – aby zdokumentoval, jak je modální ladění odlišné od temperovaného – líčil vlastní zkušenost, kdy kdysi začínal […]

hudební výchova

Inspiromat pro HV (1)

30.11.1991 Tomáš Houška 0

Zpěv a výběr písní Zpěv představuje svým způsobem jádro práce v hudební výchově. Jádro proto, že mnoho dalších aktivit na něj bude navazovat a bude […]

hudební výchova

Hry a aktivity v HV (2)

30.11.1991 Tomáš Houška 0

Poznej písničku podle rytmu. Dítě, které předvádí, si v duchu zpívá písničku a nahlas vytleskává její rytmus. Ostatní děti se snaží uhodnout, která to je. […]