keltský dům

Keltové – bydlení

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Bydlení Většina Keltů se věnovala – docela prozaicky – zemědělství, a jejich domy byly docela prosté. Ve starším období to byly chatky o půdorysu asi […]