dolmen

Dolmeny

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Patří k nejstarším stavbám na této planetě – jejich stáří se odhaduje prům. na cca 6.000 let – a stavěli je “lidé megalitické kultury”, národ, […]

keltský dům

Keltové – bydlení

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Bydlení Většina Keltů se věnovala – docela prozaicky – zemědělství, a jejich domy byly docela prosté. Ve starším období to byly chatky o půdorysu asi […]

Keltové – zvyky, společnost

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Společnost Keltská společnost byla rozřaděna do kast, které nám hodně připomínají kastovní systém hinduistické Indie. Nejvznešenější vrstvou byli druidové. Byli to kněží, lékaři, právníci, historici, […]

Zikmund lucemburský

Zikmund Lucemburský

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Zikmund Lucemburský patří k nejvíce zneuznaným panovníkům v našich dějinách. Současně asi i nejvíce kontroverzním, ale o tom nikdo nepochybuje. Narodil se, stejně jako jeho […]

Václav IV.

Václav IV.

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Václav IV. by v občance měl jako místo narození Norimberk, stejně jako jeho mladší bratr Zikmund. Bylo to oblíbené a zavedené říšské sněmovní město a […]

Přemysl I.

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Když se vysloví jméno krále Přemysla, většina lidí jaksi automaticky doplní Otakar, řadovou číslovku „druhý“ a dodá Král železný a zlatý. Tak nás to naučili […]

klimatické změny v historii

Podnebí a dějiny

30.11.1999 Tomáš Houška 0

  Graf „Podnebí a dějiny“ zhruba popisuje vývoj a kolísání teplot za poslední milion let (kliknutím si ho zvětšíte). Že to víte a znáte? Nevadí, […]

inteligence

Nadání a inteligence

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Nejdřív budeme potřebovat několik pojmů: Vlohy jsou souhrnem anatomických a fyziologických předpokladů k určitým činnostem. Vlohy jsou vrozené, což zase pro vysvětlení znamená, že jsou […]

inteligence

Diagnostika nadání

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Nejen, že neexistuje přesná a jednoznačná definice mimořádného intelektového nadání, ale neexistuje žádný jednoduchý, přesný a naprosto spolehlivý nástroj, jak takové nadání diagnostikovat. Na druhou […]

inteligence

Diagnostika nadání

30.11.1999 Tomáš Houška 0

Nejen, že neexistuje přesná a jednoznačná definice mimořádného intelektového nadání, ale neexistuje žádný jednoduchý, přesný a naprosto spolehlivý nástroj, jak takové nadání diagnostikovat. Na druhou […]