Kurz pro asistenty pedagoga

kouč

Metody a formy práce ve třídě s individuálně integrovaným žákem

Občanské sdružení Rytmus v rámci projektu Vzděláním pro změnu (http://www.rytmus.org/rytmus/index.php?p=vzdelanim_pro_zmenu&site=default) nabízí jarní kurz pro asistenty pedagoga, kteří si chtějí rozšířit znalosti i zkušenosti ve svém profesním zaměření.

Termín: 14.2. – 17.2. 2011 a 7.3. – 9.3. 2011

Místo: Jůnův statek, Sedlec č.9, 250 65 Praha – východ

Asistent pedagoga hraje mnohdy klíčovou roli při vzdělávání dítěte s postižením v běžné mateřské nebo základní škole. Jeho kompetence, role i praktické využití zůstávají v mnoha školách velkou neznámou. Kurz pomůže frekventantům – současným nebo budoucím asistentům pedagoga udělat si v uvedených oblastech přehled.

Obsah a cíl kurzu:Rozšíření kompetencí frekventantů pro práci asistenta pedagoga ve třídě s individuálně  integrovaným žákem, prohloubení teoretických vědomostí  a praktických dovedností pro práci s integrovaným žákem a spolupráci s učitelem.

Absolvent:

  • si osvojí a prohloubí základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
  • dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat
  • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy
  • získá informace o způsobech úpravy učiva a motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
  • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
  • získá informace o strategii zvládání krizových situací
  • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv

Rozsah kurzu:Kurz je 57 hodinový: 50 hodin přímé teoretické výuky, 7 hodin individuálního studia, komunikace s lektory a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu. Kurz proběhne ve dvou blocích (viz termín).Podmínkou pro získání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu je  75% účast na prezenčních seminářích a vypracování a úspěšné zvládnutí úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu ve stanoveném termínu. 

Kritéria pro zařazení do kurzu:

• kurz je určen pro zájemce ze všech krajů ČR kromě Prahy a Středočeského kraje

●  středoškolské vzdělání ukončené maturitou

● základní kompetence pro výkon práce asistenta pedagoga

● komunikativnost, spolehlivost, empatie 

Kurz je ZDARMA a je akreditován MŠMT ČR pod č.j. 10302/2010-25-266

Kurz je realizován za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR. 

On – line přihlášku a organizační záležitosti naleznete zde: http://www.rytmus.org/rytmus/index.php?p=asistent_pedagoga&site=default

18402 Celkem přečteno 6 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


56 − = 50