Myšlení

škola hrou

Chceš vstoupit do cizích snů? Probuď se ze svých.

R. E. Kipling

Při zkoumání tak základních funkcí, jakou je myšlení, dochází psychologie na společné pole výzkumných prací neurologických. Na jednu stranu je přitom jisté, že existují vztahy mezi fyziologickými pochody v mozku, na druhou stranu víme, že tyto souvislosti se ukazují tím složitější a nepřehlednější, čím neurologie pokračuje ve svém poznání. Poněkud paradoxní situace nastává přitom ve výzkumech týkajících se lidského myšlení: Výrobci počítačů se ve snaze o stále dokonalejší produkty snaží čím dál tím přesněji kopírovat dosud nejvýkonnější zařízení k přemýšlení, jaké dosud známe – totiž lidský mozek – a proto vynakládají obrovské sumy na zkoumání mechanismu lidského myšlení. Na druhou stranu mechanismus fungování počítače je vynikající inspirací pro psychology: Dostávají detailně prozkoumatelný a dostatečně zjednodušený funkční model mozku. Tedy relativně. Současné počítače fungují stále podstatně jinak než mozek. Mozku se více přibližují velká muliprocesorová pole používaná tak na několika místech na světě k vědeckým či vojenským účelům.

Z jakých neurologických předpokladů si však můžeme troufnout vycházet při úvahách psychologických? Tedy:

Lidský mozek se skládá z neuronů (některé prameny uvádějí jejich počet asi 13 – 15 miliard, některé prameny asi 40 – 100 miliard), nervových buněk, každá z nich má asi okolo deseti tisíc spojů (synapsí), kterými je propojena s ostatními buňkami. Činnost v mozku probíhá na několika úrovních (elektromagnetické, elektrochemické, biochemické…), přičemž mechanismus není ještě zcela objasněn. Je však skutečně mnoho analogií mezi počítačem a lidským myšlením, proto si lidské myšlení občas k počítači přirovnáme.

Doporučená literatura:

Dési, I.: Tajemný mozek. Praha, Orbis 1976

Johnson-Laird, P. N.: The Computer and the Mind. An Introduction to Cognitive Science. Cambridge, Harvard University Press 1976

Koukolík, F.: Mozek a jeho duše. Praha, Makropulos 1995.

Novák, D.: Lidské myšlení a počítač. In Elektronika, č. 2, 1989

Novák,M., Faber, J., Kufadaki, O.: Neuronové sítě a informační systémy živých organismů. Praha, Grada 1993.

Novák, M.: Umělé neuronové sítě a neuropočítače. In PC World č. 2, 1991

Sovák, M.: Biologické základy učení. Praha, SPN 1985

Z knížky Škola hrou (1991)

14270 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


3 + 5 =