Nejstarší památky česky zpívané duchovní hudby

Hospodine, pomiluj ny

Česky zpívaná duchovní hudba

Není žádným překvapením zjištění, jak relativně málo památek původní české a česky zpívané duchovní hudby z období do poloviny 15. stol. se dochovalo. Vysvětlení je prosté – duchovní hudba se zpívala především latinsky a latinskými texty svou hudbu zpravidla opatřovali i významní čeští autoři. Český text tak získaly pouze nejoblíbenější chorály a písně, které svým způsobem zlidověly a byly zpívány i laiky. To je moment hodný zřetele – protože laici byli u nás jinak z praktického provozování liturgie vyřazeni.

K jednotlivým dílům:

Hospodine, pomiluj ny

Nejstarší česká duchovní píseň. Poprvé je doložena z roku 1055, kdy byla zpívána při volbě knížete Spytihněva. Nejstarší dochovaný zápis pochází z kroniky břevnovského mnicha Jana z Holešova z roku 1397. Ovšem její původ se klade do 10. – 11. století, za autora býval někdy považován i svatý Vojtěch. Její text je původně volným překladem Litanie ke všem svatým, která se zpívala při významných příležitostech. Zjednodušená linie melodie a prostý český text tuto píseň zpřístupnil i laikům. Během středověku byla spolu s následující písní používána jako v podstatě česká hymna.

 

Nejstarší zápis písně Hospodine pomiluj ny.

Svatý Václave

Tato píseň svou hudební formou vychází z chorálu, ovšem její struktura je výrazně písňová. Vznikla patrně na přelomu 11. a 12. století, kdy kult svatého Václava nabral rozměr českého národnostního a ideologického sebedefinování. Patrně byla už počátku psána především pro laiky. Dodnes se hraje a zpívá při nejslavnostnějších událostech souvisejících s českou státností. Kupodivu se dnes zpravidla nehraje původní melodie, která je obecně málo známá, ale většinou se hraje pozdější melodie, která vznikla patrně někdy v průběhu 15. století.

Buoh všemohúcí

Zápis této písně pochází z rukopisu datovaného do roku 1320. Buoh všemohúcí je volnou parafrází na německou píseň Christ ist erstanden ze 12. stol., která se zpívala obvykle v závěru velikonoční hry. V českém prostředí byly často obě písně zpívány paralelně česko-německy. Kromě českého a německého textu se zpívaly i dvě verze textu latinského (Deus omnipotens), který se často zpíval v polyfonním organálním stylu. Touto písní byla ovlivněna polská Bogurodzica a je dochovaná i verze, kdy se zpívala ve stylu českého motetu. Přestože církev zakazovala zpěv laiků při bohoslužbách, Buoh všemohúcí (a také první dvě a poslední píseň z tohoto CD) tvořila výjimku.

Doroto, panno čistá

Z rukopisu Vyšebrodského (kolem r. 1410), píseň vznikla patrně ve druhé pol. 14. stol.

Otep myrrhy

Jde o jednohlasý neliturgický zpěv („český“ zpěv – cantium boemicale), pochází ze 14. stol. a jeho stavba je silně ovlivněna francouzskou módou na lucemburském dvoře. Poetický text je parafrází na Šalamounovu Píseň písní. Zápis pochází z rukopisu Vyšebrodského z roku cca 1410.

Radujme se, dočekavše

Píseň pochází z předhusitského období na počátku 15. stol., její zápis je z Jistebnického kancionálu z r. cca 1420.

Plankus Panny Marie

Druhá polovina 14. stol.

Otčenáš

Jistebnický kancionál (cca 1420)

Navštiv nás, Kriste žádúcí

Píseň pochází z předhusitského období na počátku 15. stol., její zápis je z Jistebnického kancionálu z r. cca 1420.

Andělíku rozkochaný

Z vyšehradského sborníku spisů Tomáše Štítného z roku 1396. Tato laická píseň má sice duchovní text, ovšem byla zpívána nejčastěji jako píseň milostná a text byl vnímán symbolicky.

Už proroctví Daniele (Danielis prophetia)

Česká verze populární písně Danielis prophetia, u nás se zpívaly obě verze textu.15. stol.

Vizmež pacholíčka

Píseň vznikla patrně po roce 1378, tento zápis pochází z Rukopisu Vyšehradského, kolem r. 1450.

Nuž křesťané viery pravé

Podle Jistebnického kancionálu (cca 1420) napsal tuto píseň Jan Čapek r. 1417.

Jezu Kriste, ščedrý kněže

Píseň vznikla pravděpodobně ve druhé půlce 14. stol. Hudební zápis a 1.- 21. sloka textu této verze pochází z Jistebnického kancionálu (cca 1420), 22. – 29. sloka textu pochází z jiného rukopisu někdy z poloviny 15. stol.

Buoh všemohúcí Všechny uvedené písně najdete na CD Buoh všemohúcí, objednat ho můžete buď jako CD nebo v podobě mp3 na eshopu 

63371 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


45 − = 43