Přestávky a pár námětů na jejich trávení

škola hrou

Charakter je víc než vědomosti.

A. Einstein

Na mnoha tvářích vyvolá název této kapitoly úsměv. Jakže souvisí didaktika s přestávkami…?

A přece více, než na první pohled tušíme. Děti, které při hodinách pracují, myslí, píší (víc, než by měly), potřebují relaxaci. Odreagování.

Nejprve, co relaxace není: není to pochod v kruhu po chodbě nebo školním dvoře, není to tiché vyhlížení z okna, ani svědomitá a pečlivá příprava věcí na lavici k příští hodině.

Relaxace pro děti znamená pohyb, aktivitu, křik. Akci. Svobodu. Eskalaci nahromaděných sil.

1. HRA NA BABU, VODNÍKA, KAMEŇÁKA, HOPIK, SKÁKÁNÍ GUMY, CUKR – KÁVA a jiné musí být pro děti o přestávkách samozřejmě možné a dovolené hry. Pokud neskáčí z oken a nelikvidují houbou obrazy po stěnách. Je-li to možné, měly by o přestávkách mít možnost jít řádit ven, mimo budovu. Schválně říkám řádit, hra totiž není apatické postávání. Nesnášíte-li dětské výskání a pokřikování, používejte během přestávkového řádění plastifony nebo jiné chrániče sluchu. Hlavně neokřikujte děti; není lehké vydržet 45 minut v klidu, dovolte jim o přestávce vynahradit si tuto nepřirozenou pasivitu.

2. DISKOTÉKA – udělejte jednou týdně o velké přestávce na chodbě diskotéku. Budete překvapeni úspěchem, který sklidíte už u těch nejmenších dětí.

3. SVOBODNÉ HODINY – dopřejte dětem při hodinách více aktivity, svobodnější projev, více seberealizace. O přestávkách nebudou mít důvod ventilovat energii demolicí školy.

4. PING-PONG je možné hrát přímo na lavici, místo síčky stojí uprostřed dva penály nebo učebnice. Nejsou-li pálky, opět mohou posloužit učebnice. Děti touto činností dokáží vyplnit mnoho přestávek k všeobecné spokojenosti, podporujte je při tom.

5. PROSTŘEDÍ Pokuste se dopřát dětem co možná domácké, útulné a pohodlné prostředí. Ač se mohou o přestávkách protáhnout, pohodlně usadit, rozvalit na žíněnce. O to snáze se jim v hodinách bude pracovat.

Pokuste se lidsky zateplit neosobní prostředí rozlehlých moderních školních budov – množstvím zeleně, obrázků, záclonami atd. Dovolte žákům, ač každý vymyslí, příp. přinese nebo vyrobí nějaký prvek, který by mu ve třídě byl milý.

Z knížky Škola hrou (1991) 

15436 Celkem přečteno 4 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


− 5 = 3