Svědectví pamětníků ve výuce

Mezinárodní vzdělávací program Institutu USC Shoah Foundation, 2012 – Česká republika, Maďarsko, Polsko, Ukrajina

Institut USC Shoah Foundation vyzývá pedagogy z celé České republiky, kteří se při práci se studenty věnují zkoumání předsudků, netolerance a fanatismu, k podání žádosti o účast v expertním vzdělávacím programu v Centru Vizuální Historie Malach v Praze.

Vyplňte online přihlášku (do 30. dubna 2012) >>

Program „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ je příležitostí k profesionálnímu růstu nejen pro pedagogy, ale také pro metodology a autory vzdělávacích materiálů. Jeho cílem je rozvíjet schopnost smysluplného a efektivního využití svědectví pamětníků při současné výuce nových gramotností potřebných pro 21. století, kromě jiných informační, mediální a digitální gramotnosti. Úspěšní kandidáti se stanou součástí národního týmu středoškolských pedagogů, kteří budou vyvíjet a implementovat vzdělávací projekty založené na filmových svědectvích z archívu Institutu, se závazkem aktivně se o své znalosti a výsledky dělit s ostatními. Ubytování, cestovné i strava budou účastníkům uhrazeny.

Workshop se bude konat ve dnech 13. – 17. srpna 2012

Popis programu:

Během tohoto týdenního programu se pedagogové seznámí s možnostmi využití filmových vzpomínek pamětníků Holocaustu a dalších svědků, reprezentujících osobní reflexe důsledků nenávisti, netolerance a násilí. Ve školním roce následujícím po absolvování workshopu budou účastníci tento unikátní materiál integrovat do svých vzdělávacích programů tak, aby pomohli dnešním studentům lépe chápat jejich každodenní životní volby, a vedli je tak k zodpovědnému občanství. Nedílnou součástí účasti v programu je předpoklad, že účastníci budou své projekty založené na filmových výpovědích prezentovat a pilotovat ve svých školách, v místech pobytu, či v rámci svých aktivit v profesních organizacích.

Účastníci v programu

 • budou detailně proškoleni ve využívání archívu vizuální historie USC SFI a vytváření multimediálních vzdělávacích projektů, které odpovídají národním vzdělávacím standardům
 • poznají základy teorie, metodologie a praxe spojené se vzdělávacím využitím filmových svědectví
 • poznají základy filmového střihu
 • prohloubí své znalosti mezinárodních, regionálních a místních historických kontextů a konstruktů týkajících se dvacátého století
 • budou spolupracovat s dalšími pedagogy zapojenými do vzdělávání k toleranci
 • coby zástupci svých regionů se budou účastnit návazných lokálních, regionálních, národních i mezinárodních vzdělávacích iniciativ Institutu

Neváhejte se přihlásit, pokud:

 • Máte minimálně 3 roky učitelské praxe a plánujete další kariéru na poli vzdělávání
 • Jste pedagogem či učitelem na střední škole, autorem vzdělávacích materiálů, či specialistou zapojeným do přípravy vzdělávacích aktivit ve školách na území ČR
 • Učíte předměty, které by obohatila možnost pracovat s úryvky filmových svědectví, ať už jde o dějepis, český jazyk či jiné jazyky, literaturu, etiku, výchovu k občanství, základy společenských věd, média či jiné
 • Můžete se zúčastnit celého workshopu v Centru vizuální historie Malach v Praze ve dnech 13. – 17. srpna 2012
 • Máte základní zkušenost či zájem o práci s digitálním filmovým médiem

Úspěšní kandidáti budou požádáni, aby s Institutem USC Shoah Foundation uzavřeli závaznou smlouvu, specifikující podmínky spolupráce a práva a závazky účastníků v programu.

Více informací a přihláška na webu pořadatele akce: http://dornsife.usc.edu/vhi/education/international/mtw2012/czech/

8033 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


54 − 46 =