Modelová hodina dějepisu

8.7.2005 Tomáš Houška 0

Jak na vyučování smíšených skupin, neboli skupin, ve kterých jsou namíchaní žáci různé úrovně schopností – a takových je vlastně naprostá většina. Výklad vždy znamená […]

Obrázek není k dispozici

Vnitřní diferenciace

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Těchto možností je poměrně hodně – a ruku na srdce – na učiteli a jeho schopnostech podpořit nadání jednotlivých žáků záleží nejvíce. Nejdřív několik dobrých […]

testy

Seminární práce na ZŠ?

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Domácí úkoly jsou ve většině předmětů nejsou ve skutečnosti vůbec efektivní. Učitelé často nechávají žáky psát jakási mechanická cvičení, která prostě nestihli v hodině (v […]

kouč

Číst nebo slabikovat

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Tenhle textík mi poslal kamarád Karel Dvořáček: V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá […]