Hry a aktivity v HV (2)

hudební výchova

Poznej písničku podle rytmu. Dítě, které předvádí, si v duchu zpívá písničku a nahlas vytleskává její rytmus. Ostatní děti se snaží uhodnout, která to je.

Zlatý slavík. Děti postupně zpívají u tabule, učitel je při tom doprovází hrou. Ostatní poslouchají a poté udělují body 0-5 (prsty na jedné ruce). Kluci hodnotí dívky a obráceně. Učitel vždy spočítá body a na „výsledkovou“ tabuli napíše jméno a získané body. Tím je snadný přehled. První tři místa (chlapci a dívky zvlášť) jsou odměněna.

Televizní show. Showman si musí k písničce vymyslet zajímavý pohybový doprovod – tanec nebo nějaké jiné (i komické) pohybové ztvárnění. Při svém „vystoupení v televizi“ musí obojí skloubit.

Zahraj písničku na své tělo. Každý zvuk tvého těla zní jinak. Jiné je tlesknutí, jiné lusknutí, mlasknutí nebo dupnutí. Zkus vymyslet takové zvuky, aby jimi šla zahrát písnička. Zahraj ostatním tímto způsobem nějakou písničku a nech je hádat, která to byla.

Hra na schovávanou. Hra na rozvoj citlivosti k výšce a síle tónu. Jeden ze žáků jde za dveře. Ostatní mezitím někde ve třídě schovají poklad, tj. třeba bonbón. Pak zavolají spolužáka zpět a on má za úkol najít, kde poklad je. Ostatní mu při tom pomáhají, ovšem místo, aby říkali „samá voda“, „přihořívá“ atd., pomáhají mu zpěvem. Zpívají různé písničky a napovídají dynamikou. Potichoučku, pianissimo znamená to samé, co „samá voda“, fortissimo, tj. nahlas, je „přihořívá“. Čím silněji, tím blíž je poklad a naopak. Jinou verzí je, že žáci zpívají jen jeden tón, ovšem „samá voda“ se snaží zpívat hodně hluboko, čím víc „přihořívá“, tím se snaží zazpívat vyšší tón.

Napodob různé zvuky přírody a města. Jeden ze žáků vždy napodobuje (psa, auto, letadlo, zurčící potok, vodopád, šustění listí ve větru, meluzínu, mořský příboj, ptáky v lese apod.). Ostatní hádají, o co jde, a hodnotí, jak dobře umí žák u tabule imitovat. Zkuste vymyslet a napodobit co nejvíce a co nejzajímavější zvuky.

Vyber si playback a zkus si ho doma nebo ve třídě pustit a zpívat s ním. Vymysli si k němu choreografii.

Jakou hudbu máš nejraději a proč?

Poslouchej tuto hudbu se zavřenýma očima; co si představuješ?

Jakou náladu měl asi skladatel, když psal tuto hudbu?

Poslouchej tuto hudbu se zavřenýma očima; jaké zvíře připomíná?

Zkus k této písni napsat další sloku.

Zkus k této básničce vymyslet nějakou melodii tak, abys ji mohl zazpívat. Melodizovat můžeme básničky podle vlastního výběru, mj. i z čítanky. Zkus na tuto hudbu vymyslet nějaký tanec.

Představ si, že jsi zpěvák a na tuto písničku zpíváš playback v televizi. Zkus zpívat s rádiem (magnetofonem) – na jakou hudbu se ti nejlépe zpívá?

Jsi krasobruslař. Představ si, že si máš vybrat nějakou hudbu ke své soutěžní skladbě.

Vymysli si na tuto hudbu taneční choreografii.

Pějme píseň dokola. Tato písnička nám poslouží jako nosná hra při společném zpívání.

Rozeznej lidi podle hlasu: Jeden ze žáků sedí u tabule se zavázanýma očima. Ostatní děti sedí pokud možno pohromadě, učitel ukazuje jednotlivým dětem a ty na pokyn jednotlivě mluví, šeptají nebo zpívají. Žák se zavázanýma očima hádá, kdo promluvil.

Rozeznej lidi podle chůze: místo řeči zvolení žáci chodí kolem hádajícího a ten zkouší hádat, kdo kolem chodí. Lze mu přitom napovědět tím, že řekneme, ze kterých dvou, tří, čtyř dětí můžeme hádat.

Poslechni si tuto hudební ukázku: jaké nástroje v ní slyšíš hrát?

Kdo je to? Na židlích sedí 5-12 dětí a zpívají písničku. Jeden ze zbývajících žáků má zavázané oči a má za úkol poznat sedící podle hlasu při zpěvu. Při jednodušší verzi je figurantů méně a „pátrač“ ví, kteří to jsou, má za úkol pouze najít, kdo je na jaké židli, ve složitější verzi je dětí víc a na židli může sedět kdokoli ze třídy.

Hra na varhany – děti rozdělíme na několik skupin – ve druhé třídě nejspíše dvě; ve třetí, čtvrté tři, později můžeme podle pěvecké vyspělosti vytvořit 4-5 skupin, „píšťal varhan“. Dvou – a více – zvuk rozložíme tak, že každá skupina bude zpívat jeden z tónů v něm obsažených. Nejdříve třeba první skupině zahrajeme C a ona jej opakuje a udržuje v paměti, pak druhá přidá E a nakonec třetí G. Výsledkem je znějící C dur. Vymýšlíme a zkoušíme velké množství různých akordů (C dur, a moll, C7, A7, a moll7 atd.). Ovládají-li děti hru varhan, přidáme krátká cvičení – sekvence 3-5 harmonických souzvuků. Hra je průpravou pro zpívání vícehlasu a děti bývají přímo nadšeny tím, co zní.

Hra na operu – může trvat třeba celý den. Děti mají za úkol místo mluvení zpívat, buď na vlastní melodii, nebo vymýšlejí nová slova na útržky známých písní.

Hra na ozvěnu. Děti opakují po učiteli krátkou melodii nebo rytmus.

Hra na orchestr – tak, jako se orchestr skládá z mnoha nástrojů, i děti ve třídě tvoří orchestr. Každý má nejméně jeden vynikající nástroj – hlas, k tomu lze přidat i Orffovo instrumentárium. Podle schopností dětí i učitele rozdělíme třídu na několik skupin – každá skupina má svůj „part“, tedy opakující se sekvenci tónů. Jedna skupina dělá kontrabasy, druhá bicí, třetí flétny, čtvrtá nad tímto rytmickým podkladem může zpívat známé písně.

Hymna. Každá třída, pro menší děti království, oddíl apod. musí mít svoji hymnu – podle schopností dětí vyhlásíme konkurs – buď vybírají ze známých písní, nebo na známé melodie vymýšlejí nová slova, také může být v pravidlech vymyšlení slov i melodie.

Soutěž o nejhezčí, nejdivočejší, nejzajímavější, nejoriginálnější taneční pár. Děti tančí na hudbu (magnetofon) a vybraná porota – 3 hoši, 3 dívky – dávají body jednotlivcům nebo párům.

Bomba. Jeden z žáků jde za dveře. Mezitím s ostatními ve třídě někam umístíme kuchyňský budík nařízený na 5 min. Potom žáka za dveřmi pustíme dovnitř: Jeho úkolem je najít časovanou bombu dříve, než vybuchne (zazvoní), celá třída přitom musí pochopitelně zůstat v na- prostém tichu. Můžeme si při tom připomenout film Lelíček ve službách Sherlocka Holmese.

Hudební hádanka. Dejte si na začátku hodiny vždy jednu hudební hádanku: Učitel zahraje část písničky a děti mají za úkol uhodnout, co to je za písničku.

Zpěv je vynikající metodou pro odreagování dítěte, kterému se, třeba v autobuse, udělalo špatně.

Zkuste k písničce (či k poslouchané hudbě) namalovat ilustraci. (Třeba pro Zpěvník, kde by tato písnička byla uvedena.)

Vymysli k poslouchané instrumentální hudbě slovní interpretaci či příběh.

Najdi si kamaráda. Do klobouku nasypeme kartičky s názvy různých zvířat. Žáci si je jednotlivě vytáhnou, potichu přečtou a vrátí zpět. Poté začnou vydávat zvuk „svého“ zvířete. Podle zvuku se mají najít stejná „zvířata“.

Poznej předmět podle zvuku, který vydá při dopadu na zem. Hrajte poslepu v tiché třídě.

Jednou za rok jistě zvládnete ve škole připravit alespoň malý muzikál. Vymyslíte děj či si ho vyberete z nějaké oblíbené knížky. Vyberte asi 20-30 písniček a na jejich melodie napište texty odpovídající příběhu. (Někdy lze použít texty již existující.) Zkrátka malý školní muzikál je při troše invence proveditelný.

 

Tančíme

Na většinu lidových a řadu umělých písní se dá velmi snadno tančit některý poměrně jednoduchý tanec. Tedy tančeme s dětmi, kdykoliv k tomu dostanou chuť, respektive snažme se je k tanci vybízet dříve, než samy pocítí jeho nedostatek. Během první třídy se mohou naučit mazurku, ve druhé polku a sousedskou, ve třetí valčík a charleston, jde pokračovat mnoha dalšími tanci – rokenrol, čardáš, blues, waltz atd. Pro děti je to velmi vítaná a oblíbená aktivita. V každém ročníku můžeme zvládnou některé tance, třeba podle následujícího přehledu:

2. třída Mazurka
3. třída Polka
4. třída Sousedská, Blues
5. třída Valčík, Waltz
6. třída Menuet, Čardáš
7. třída Samba, Rumba
8. třída Rock`n roll, Ča-ča

126747 Celkem přečteno 22 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


80 + = 83