Šifry a tajné abecedy

eSZdá podivné, proč by učitel měl vymýšlet a používat nějaké šifry? Je to velmi praktické. Budete potřebovat sdělit jedné skupině něco, co nemá číst druhá skupina… anebo (zejména u mladších žáků) budete chtít, aby je vidina přečtení žádoucí informace způsobila, že provedou sled operací (třeba početních, ale může jít i o opakování dějepisné, přírodopisné, zeměpisné…faktografie). Používání šifer je práce s tajemstvím a tejemství je vždykcy hezký a silný motiv. Učitel by takovou práci měl dobře zvládat.

Číslovaná abeceda

Jde o nejjednodušší šifru – očíslujeme abecedu apísmena zapisujeme jako příslušná čísla. Abeceda sčeskou diakritikou (písmena s háčky a čárkami) má 41 znaků a zakrátko si ji zapamatujeme.

Číslovaná abeceda jako matematické úlohy

Tuto šifru lze i zahalit tím, že čísla budou výsledky matematických úloh, která budeme psát. Místo 25 napíšeme 5×5 a místo 4 třeba odmocnina ze 16 .

Posunutá abeceda

Tato finta činí rozšifrování poněkud obtížnější – po převedení písmen na čísla připočteme ke každému číslu třeba 7. Při čtení postupujeme obráceně. Také ovšem můžeme udělat to, že místo správného čísla zapíšeme jeho zlomek – třeba 1/3, nebo druhou mocninu atd. Pokud si ale život zkomplikujeme hodně, neobejdeme se bez kalkulačky.

Očíslovaná kapitola v knížce

Tato šifra je téměř dokonalá, sebedelší dopis jí napsaný totiž nebude odhalitelný přes nejrůznější detektivní metody, jako např. četnost písmen v %, jak je uvedeno dále. Jako klíč použijeme buď nějakou knížku, nebo třeba delší básničku či písničku, kterou se můžeme naučit zpaměti – ovšem pozor, nesmíme si v ní plést slova, to by pak dopis nepřečetl vůbec nikdo.

Vybraný klíčový text si zkrátka napíšeme a nad jeho jednotlivá písmena si napíšeme jejich pořadí. Kdyby tím klíčem byla první věta tohoto odstavce, napsali bychom si: V-1, y-2, b-3, r-4, a-5, n-6, ý-7, k-8, l-9,… Pochopitelně bychom si vybrali delší text, aby vněm nejen byly zastoupeny všechny znaky naší abecedy, ale aby byl každý zastoupen vícekrát. Takže n bychom našli třeba nejen jako 7, ale 45 nebo 112.

Morseovka

Myslím, že není třeba komentáře, až na to, že by ji hráči měli umět zpaměti, protože na jejím principu bude založena řada následujících šifer.

Inverzní Morseovka

ŠifryVelmi jednoduchý vtip – místo čárek píšeme tečky a naopak.

Korálky

První morseovková šifra. Stačí nám k ní pevná nit, silon nebo tenký provázek a pytlík tří druhů korálků. Jedna barva znamená tečku, druhá čárku a třetí rozdělovník.

Kipů

Pila

Les

Noty

Malá a velká písmena

nA malý DŮM kOLO

Klínové písmo

Čínské písmo


font size=“2″>Ogam, Egyptské písmo, Arabské písmo, Hlaholice,
Řecké písmo

Čtverec

Runy

Mongolské písmo

Perština

Sanskrt

Sudá a lichá čísla (obdoba jsou souhlásky a samohlásky)

Lichá čísla (souhlásky) = tečka, sudá čísla (samohlásky)= čárka).

Šifry

ASCII


font size=“2″>Tento kód bude zřejmý všem, kdo mají co do činění s počítačem. Každému znaku je také přiděleno (trojciferné) číslo – ovšem diametrálně odlišné od našeho prvního číslování. Tabulky s ASCII kódem lze najít téměř v každé publikaci, která se počítači zabývá.

Neviditelné inkousty

Vyvolatelné teplem

1. černý – 1g H2SO4, 2g cukru, 100 ml vody (nikdy nelijeme vodu do kyseliny, vždy postupujeme opačně! Nejdřív vodu, teprve potom kyselinu.)

2. modrý – 1g CoCl2, 2g glycerinu, 90 ml vody

3. hnědý – citronová šťáva

4. hnědý – mléko zředěné vodou

5. žlutý – 20g CuCl2, 90 ml vody

6. zelený – 8g NiCl2, 2g CoCl2, 90 ml vody

7. hnědý – roztok sněhu z ušlehaného bílku

Vyvolatelné chemicky

1. černý: 1g FeSO4, 25 ml vody – vyvolává se roztokem taninu v kys. galové 172″

38127 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


6 + 4 =