Pekelný test

škola hrou

Oč jde? Třídě se zadá test (několik příkladů níže uvádím), který je pro jednotlivce během jedné hodiny absolutně nezvládnutelný. Skrytým účelem testu je předložení problémové úlohy, jejíž zadání by mohlo znít »Jak co nejefektivněji zorganizovat pracovní tým, aby se vypořádal s daným úkolem.« Testujeme tedy vlastně hlavně to, jak se žáci mezi sebou dokáží domluvit, jakou dokáží zvolit strategii a jak se dokáží orientovat v literatuře – většinu pojmů totiž bude třeba hledat v literatuře dostupné v knihovničce ve třídě (encyklopedie, slovníky, různé další knížky…). Pokud někdo odmítne spolupracovat se skupinou, automaticky se vyřadí, protože jednotlivec opravdu v daném čase s takovým množstvím úkolů nemá šanci. To samozřejmě žáci nesmí tušit – z jejich pohledu jde o to mít správně všechny otázky a úkoly. Učitel by se také neměl dopustit omylu, aby žákům vyzrazoval, jak lze úkol vyřešit, jak orgnizovat skupinu atd. Zkazil by tím 50 % efektu: Jeho úkol je zadat test a přihlížet, nejvýš smí prozradit, že existuje postup, jak to lze zvládnout.

Pekelný test pro primu / šestý ročník

Úkol: V dolní části této stránky je seznam několika hesel, ke každému heslu napiš vysvětlivku. (Jako kdybys chtěl dělat slovník cizích slov.) Jde-li o jméno, napiš kdo byl, kdy žil a proč je asi v tomto seznamu (krom důvodu, že je to můj kamarád z mládí…). Pravidla: Vše, co vede k úspěchu a splněnému cíli je povoleno. Čas a body: Je na to dvouhodina, za 1 správou vysvětlivku 1.66 bodu. 100 bodů je 100 %.

Hesla: Mastaba, Mínojci, Théby, Trója IV., Elissa, Kartágo, Tassílí, Paleolit, Neolit, Ramesse II., Muršiliš, Sargon I., Kiš, Babylon, Egejci, Mořské národy, Menhir, Dolmen, Kromlech, Sinaj, Chaldejci, Hyksósové, Herhor (Hrihor), Údolí králů, Ur, Šarrukén, Gilgameš, Amorité, Chamurabi, Kassité, Tiglatpilesar, Sargon II., Nebukadnezar, Nabopalasar, Ninive, Kýros, Mittani, Urartu, Semité, Sumer, Théra, Achájci, Hellada, Mykénská kultura, Labyrint, Tírynth, Ithaka, Chattušiliš, Knoss, Hieroglyfické písmo, megalit, Frýgové, Thrákové, Kimmeriové, Buddha, Védy, Bhagvadgíta, Pári, Guptové, Etruskové.

Co vše se při testu smí? Opisovat, povídat si, domlouvat se, pohybovat se volně po třídě, půjčovat si knížky, svačit apod.

Pekelný test pro sekundu / sedmičku

V následujících odstavcích jsou uvedena jména různých lidí, pojmy, události apod. Váš úkol je o všech těchto pojmech a lidech vypátrat nějaké informace – u pojmů je to jednoduchů – stačí je jednou větou vysvětlit, u lidí vysvětlit, co byli zač, kdy a kde žili a co tak zajímavého udělali, že se na ně ptám. Tak to bude tak na jednu – dvě věty. Samozejmě, kdo chce svůj text doplnit obrázkem, mapou i vím já, čím, může. A teď konečně ta jména a pojmy:

Alfréd Veliký, Erik Rudý, ikona, triptych, Matyáš z Arrasu, Osman I., Saladin, Batú, Béla IV., Alexandr Něvský, Filip IV., Karel Veliký, Fridrich Barbarossa, kurfiřt, Viking, Fridrich II. Štauf, Abbás, Mohamed, Ašparuch, Vilém Dobyvatel, Magna Charta Libertatum, Francká říše, Svatá říše římská národa německho, Castel del Monte, Království obojí Sicílie, Albigenští, Kataři, bitva u Hastingsu, marka, Kumáni, Frankové, Oto I., kníže Václav, Korán, Přemysl Otakar I., Přemysl Otakar II., Václav I., Vratislav II., sekta, léno, Zlatá bula sicilská, František z Assisi, kruciáta, Talmud, Seldžuci, Akkon, truvéři, gilda, Mauři, bitva u Poitiers.

Je jich, počítám-li dobře, 50. Za každý z nich můžete dostat 2 %, kdo chce 100 %, musí mít 50 hesel. Kdyby si někdo nemohl poradit s některým z pojmů uvedených nahoře, moc a moc chtěl 100 % a zbývalo mu trochu času, může ho zaměnit za některý z těch, které jsou uvedeny dole:

inkvizice, kacíř, hrabě Roland, schizma, Panna Orleánská, bitva u Kresčaku, dynastie, islám, Johanka z Arcu.

Pekelný test pro tercii / osmičku

1. Na druhé stránce máte vám dobře známou mapu Asie. Pravda, od roku 1650 se na ní tu a tam něco změnilo, ale myslím, že se orientujete. Napište do mapy k šipkám jména států a jejich hlavních měst.

2. V následujícím odstavci je něco pojmů, jmena atd. Váš úkul je napsat k nim vysvětlivku, jako byste chtěli psát hesla do naučného slovníku. Pokud je to jméno člověka, napište, kdy žil (*, ¬) a čím se zasloužil o to, být na tomto seznamu, pokud jde o nějaké zeměpisné pojmy, zkuste je umístit na mapu na druhé straně.

Reformace, hrabě Oxenstierna, toleranční patent, katolická liga (aspoň 3 členy), hugenoté, protestantská unie (aspoň 3 členy), bastion, John Dee, Augššpurská konfese, Martin Luther, Karel V.Habsb.,Julius II., František I., Jindřich VIII., Ignác z Loyoly, bitva u Lepanta (-kde to je?), bitva u Lštzenu, Francis Drake, Marie Stuartovna, kalvíni, Walter Releigh, královna Alžběta, Mughalové, hrabě Essex, William Shekespeare, Oliwer Cromwell, královna Kristina, Gustav Adolf, Bábur, Gustav Vasa, Ágra, Selím I. Hrozný,Sulejmán II., janičáři, Súfijovci, Abbás Veliký, Nádír, Timúr Lenk, Ulugh Beg, Kalkata, Bhagvadgíta, Akbar, Šáhdžáhán, Siam, Ming, Tsing, Magalhaens, Jamunna.

3. Sešli se na doutník a kafe: Rudolf II., Akbar, Abbás, Gustav Adolf, Martin Luther a William Shakespeare. Co je na tom nesmysl?

Pravidla hry? Vše, co vede ke splnění úkolu je povoleno.

Pekelný test pro kvartu / devítku

1. V následujícím odstavci je něco pojmů, jmena atd. Váš úkol je napsat k nim vysvětlivku, jako byste chtěli psát hesla do naučného slovníku. Pokud je to jméno člověka, napište, kdy žil (*, ¬) a čím se zasloužil o to, být na tomto seznamu, pokud jde o nějaké zeměpisné pojmy, zkuste je také umístit na mapu.

Teokracie, bigotní, kromlech, dolmen, mastaba, triumvirát, neolit, Odoakar, Alarich, Liguři, Laténská kultura, Attila, Karel Martell, kníže Václav, Roger, Thanatos, sv. Aliance, Vídeňský kongres, kníže Metternich, druid, Egejci, Atlas, zahrada Hesperidek, chalkolit, Carnac, Ys, Kounovské kamenné řady, Dákové, Galata, Teutonský les, Arkona, Maršál Ney, Kongo, berserkr, legie, Tiberius, Morobud, Markoman, despocie, diktátor, konzul, senát, Tassílí, migrace, etnikum, Svantovít, Rugiové, demografie, demokrecie, Héfaistos, Kimmeriové, Ariadna.

2. Po kom se Belgie jmenuje Belgie?

Jak ke svému jménu přišla italská Lombardie?

Jak vysvětliíš etymologii pojmu »lužní les«?

A co původ anglického pátku (frayday)? Takto jsem to napsal schválně.

3. Odkdy se v Evropě slaví velikonoce? (století) A odkdy se začátek roku slaví 1. 1. ?

Pravidla hry? Vše, co vede ke splnění úkolu je povoleno.

Zkušenosti

Uvedené jsem opakovaně v různých ročnících a modifikacích realizoval v několika různých školách. Na Osmiletém gymnáziu Buďánka byl proces „aha“ efektu nejrychlejší, mimojiné také proto, že poměrně synergicky působili i ostatní kolegové. Mí studenti byli zvyklí, že při písemkách mohou používat vlastní poznámky atd. Napoprvé může objevování metody (tedy nutnosti organizovat tým lidí) zabrat poměrně dost času, třeba i větší část hodiny, v takových případech bude spravedlivé po skončení testu a odevzdání výsledků se třídou probrat, co bylo skutečným cílem a jak obstáli v tom skutečném testu.

10160 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


+ 8 = 12