Petice pedagogů určená našim politikům: Vyzýváme k odmítnutí novely školského zákona – Škola není na hraní!

Tým ministra školství Josefa Dobeše připravil novelu zákona č. 561/2004Sb., který upravuje mj. podmínky základního vzdělávání. Mezi mnoha jinými body se zde objevuje i návrh změny § 5. 
Jeho první odstavec

(1) Školní vzdělávací program pro vzdělávání (…) musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem; obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů).


má být doplněn takto


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovává škola v souladu s obsahem vybraných vzdělávacích oblastí, které vydá ministerstvo (…)

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o drobnou formulační změnu, její dopad bude velmi vážný:

  • novela zákona připouští, že podobu školních vzdělávacích programů (ŠVP) bude MŠMT ovlivňovat i jinými dokumenty než jen rámcovými vzdělávacími programy (RVP);
  • na oficiální dotaz, o jaké dokumenty se jedná, odpovídá MŠMT tak, že jde o„podrobnější vymezení obsahu vzdělávání v některých vzdělávacích oblastech“, fakticky tedy o povinné vzorové učební osnovy, zatím jen pro český jazyk a literaturu, anglický jazyk a matematiku.

Zavedení povinných vzorových učebních osnov je v přímém rozporu s mezinárodními doporučeními, jak zvyšovat úroveň vzdělávacích výsledků žáků, a povede k zakonzervování současného neuspokojivého stavu. 


Z tohoto důvodu vyzýváme všechny politiky, aby novelu školského zákona odmítli a postavili se za její přepracování.

celý článek zde >>

4287 Celkem přečteno 8 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


57 − = 51