Kurz Feuersteinova Instrumentálního obohacování

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakultaMyslíkova 7, 116 39 Praha 1

 Katedra psychologie  

zve zájemce z řad pedagogů, psychologů, výchovných pracovníků a rodičů na

Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování I (Feuerstein´s Instrumental Enrichment Program – FIE) 

Místo konání:   PedF UK, Myslíkova 7, Praha 1 

Termín:                        12. až 23. září 2011 celkem 72 výcvikových hodin, každý pracovní den (kromě pondělí 19. září) 8 vyučovacích hodin vždy od 9.00 do 17.00 hod.

19. září 2011 proběhne od 10.00 hod. přednáška hostujícího prof. Alexe Kozulina z Feuersteinova institutu v Jeruzalémě na téma výzkumu v oblasti strukturální kognitivní modifikovatelnosti. Tato akce je volně přístupná všem zájemcům – prosíme, abyste svůj úmysl navštívit přednášku laskavě avizovali prostřednictvím telefonu či e-mailu Z. Sankotové (kontaktní osoba). 

Lektorka:                     PaedDr. Eva Váňová 

Supervizor:                  Prof. Alex Kozulin (Izrael) 

Cena:                           pracující 9000,- Kč, studující 6500,- Kč 

·         Kurz proběhne pod supervizí prof. Alexe Kozulina, který se v průběhu prvního týdne ujme role lektora pro polovinu vyučovacích hodin. Pondělí 19. září bude patřit jeho přednášce.
·         Část kurzu proběhne v anglickém jazyce za přítomnosti tlumočníka.
·         Přihlásit se na kurz je možné prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.ucime-se-ucit.cz
·        
Absolvování kurzu opravňuje účastníky využívat probrané instrumenty ve své práci – získají osvědčení z PedF UK a z Feuersteinova institutu v Jeruzalémě. Kurz bude mít akreditaci MŠMT.
·         Kurz FIE I seznámí účastníky s teoretickým základem metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a s praktickým využitím šesti instrumentů: Uspořádání bodů, Porovnávání, Analytické vnímání, Orientace v prostoru I, Kategorizace a Ilustrace
·         Maximální počet účastníků kurzu je 25.
·         Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Sankotová – sankotova.zuzana@seznam.cz , tel. +420 604 807 784 

Krátce o metodě
Program Instrumentálního obohacování Profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním v individuální práci i ve třídě. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z  pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Instrumentální obohacování se využívá:
·         u běžné populace a u nadaných dětí jako stimulační a podpůrný prostředek
·         při práci s jedinci se speciálními potřebami (poruchy učení a chování, Downův syndrom, Aspergerův syndrom…)
·         jako tréninková metoda u dospělých v jakékoliv hospodářské nebo společenské oblasti
·         při práci s imigranty či kulturními minoritami
·         u psychiatrických pacientů a při rehabilitaci po zranění mozku
·         u seniorů …Program je rozčleněn do 14 souborů pracovních listů (instrumentů), ve kterých jsou řešiteli předkládány postupně stále náročnější úkoly. Práce s nimi stimuluje myšlení a zprostředkovává strategie a způsoby duševní práce.

Více informací na www.ucime-se-ucit.cz    

Prof. Alex Kozulin je ředitelem výzkumu v Mezinárodním centru pro zvyšování učebního potenciálu v Jeruzalémě. Narodil se v Moskvě. V Rusku (bývalém Sovětském svazu) získal doktorát z psychologie na Psychologickém institutu. V roce 1979 emigroval do Spojených států amerických. V následujících deseti letech vedl výzkum a vyučoval na Universitě v Bostonu. Hostoval na universitách v Harvardu a v Jihoafrické republice. Působil na universitách Ben-Gurion, Bar-Ilan a v Tel-Avivu a na Hebrejské Universitě v Izraeli. Zabývá se také tématy kognice, procesu učení a mezikulturními vztahy. Je jedním z největších specialistů na Vygotského sociokulturní teorii a teorii zprostředkovaného učení. 

 PaedDr. Eva Váňová (*1962) vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 1988 složila rigorózní zkoušku v oboru teorie vyučování chemii. Působila na Gymnáziu v Mostě a na Základní škole Brigádníků v Praze 10, kterou po šest let vedla jako ředitelka. Mnoho energie věnovala dětem s poruchami učení a individuální integraci dětí se zdravotním postižením. Absolvovala velké množství seminářů a kurzů zaměřených na inkluzi, tvořivé učení a arteterapii. Již třetím rokem pracuje s lidmi z celé šíře spektra populace (od malých dětí po seniory a od jedinců s vážnými problémy po mimořádně nadané) individuálně i ve skupinách pomocí Feuersteinova individuálního obohacování. Pokračuje ve studiu Feuersteinovy metody a anglického jazyka.

10888 Celkem přečteno 10 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


7 + 2 =