hudební výchova

Noty a písničky

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Tuhle mi dítě, které chodí do čtvrté třídy, přineslo v žákovské dvojku z not. Trošku jsem se podivil, jestli jsou zkoušeni z not, a dostal […]

Škola a veřejnost

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Mezi učiteli panuje obecný pocit nespokojenosti; křivdy za nízké platy, za nezájem ze strany veřejnosti, za nízký status u žáků. A co mají dělat? Demonstrovat […]

Obrázek není k dispozici

Sběrači

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Udělalo se hezky a pražské ulice jsou zase plné lovců a sběračů. Ptáte se, kohože? Kdykoli zamířím přes centrum Prahy, narazím nejméně na jednu partu […]

testy

Seminární práce na ZŠ?

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Domácí úkoly jsou ve většině předmětů nejsou ve skutečnosti vůbec efektivní. Učitelé často nechávají žáky psát jakási mechanická cvičení, která prostě nestihli v hodině (v […]

Obrázek není k dispozici

Vnitřní diferenciace

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Těchto možností je poměrně hodně – a ruku na srdce – na učiteli a jeho schopnostech podpořit nadání jednotlivých žáků záleží nejvíce. Nejdřív několik dobrých […]

hudební výchova

Hudební a absolutní sluch

6.7.2005 Tomáš Houška 0

K tomuto povídání mě inspiroval Marcin Bornus-Szczyciński, když – aby zdokumentoval, jak je modální ladění odlišné od temperovaného – líčil vlastní zkušenost, kdy kdysi začínal […]

kouč

Číst nebo slabikovat

6.7.2005 Tomáš Houška 0

Tenhle textík mi poslal kamarád Karel Dvořáček: V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá […]